Äggkläckning april 2019

Temperatur: Dag 1-6 38,2 grader;  dag 7-14 38 grader; dag 15 37,8; 16-21 dag 37,2-37,5 grader Vatten: Bottendel, med två vattenbehållare och två hål på sidorna. På den första dagen man använder äggmaskinen skall man fylla på ca 300-350 ml vatten i den ena vattenbehållaren. Sedan kan man fylla på ca 100-150 ml vatten varje dag, eller när det behövs (t.ex. varannan-var tredje dag). Man bör inte fylla på för mycket vatten varje gång, då kan luftfuktigheten variera mycket upp och ned. Se till att det alltid finns vatten i vattenbehållaren. Den skall aldrig vara helt tom. Efter 18 dagar rekommenderas att man även fyller på vattenbehållare nummer två eftersom att luftfuktigheten skall vara högre i slutet av inkubationen och under kläckningen. Man kan då fylla på ca 200-250 ml först. Det bästa är att placera inkubatorn på ett stadigt och brett bort så att den ej ramlar ned.

Ägg: 4 från 29 mars, 4 från 30, 4 från 31, 4 från 1april, 4 från 2 april, 4 från 3 april

Datumdagtemp/rådkommentar
4 138.3 13.00 start, fack 1 med vatten, 300 ML
5 2
6 350 ml 9.00, 50 ml 23.00 i 2
 7 4 50 ml 9.00, 50 ml 23.00 dels i 2
8 5  50 ml 9.00, 30 ml 23.00 dels i 2
 9 6  50 ml 9.00, verkar för fuktig, inget mer vatten
10775 ml 9.00 
118 3875 ml 9.00 dels 2
12975 ml 9.00 dels i 2 
1310 75 ml 9.15
141175 ml 9.20
1512 75 ml 8.30
161375 ml 9.00
171475 ml 9.00
1815 75 ml 7.00
1916 75 ml 9.00
2017  75 ml 9.00
211875 ml 10.00
2219vattenhål två med, Sluta vända 9.00, temp 37.6 100 i 2, 3 knep i 1 å 2
 2320lufthål öppet 200 i2, 100 i 1
2421 Flera gånger vatten, inget än
25 22 en kyckling kl. 8.00 svart. 18.00 3 på gångflera gånger vatten
26 23 en till på morgonen
2724 24 ägg, 2 kycklingar, kollade de äggen som fanns kvar, inte så mycket befruktades, slutar med att sälja avelsägg