Krav på äggförsäljning

Försäljning av små mängder ägg (citat Livsmedelsverket)
Om du inte vill ansöka om godkännande av äggpackeri har du möjlighet att sälja små mängder av dina egenproducerade hönsägg direkt till konsument hemma på gården, på torget eller genom dörrförsäljning. Vissa specifika fall kan också jämställas med försäljning av ägg direkt till konsument, till exempel då äggproducenten säljer hela, osorterade ägg i egen gårdsbutik som ligger alldeles i närheten av hönshuset.

Små mängder ägg är den årliga produktionen från högst 350 fjäderfän.
Och det finns en PDF, på sidan 8 finns det regler om äggförsäljning.
Citat från en lite del ”Ytterligare krav för hönsägg:
• Hönsägg får inte vara sorterade efter kvalitet och vikt.
• Hönsägg får inte tvättas eller rengöras på annat sätt och det är endast rena och hela ägg som får säljas.
• Vid försäljning av hönsägg ska producenten upplysa konsumenten om äggens bäst föredag som för hönsägg får vara högst 28 dagar från värpdagen. Uppgiften ska nnas på ett anslag på försäljnings- stället, på en etikett fäst på förpackningen eller överlämnas till konsumenten.
• Vid torg- och dörrförsäljning ska hönsägg vara stämplade med en särskild producentkod om producenten har mer än 50 höns. Har producenten 50 höns eller färre behöver äggen inte stämplas. Då räcker det med att producentens namn och adress anges vid försäljningsstället.
• Hönsägg får bara levereras direkt till konsument och inte till detaljhandeln. Undantag är om pro- ducenten säljer sina ägg direkt till konsument i en egen registrerad gårdsbutik som ligger på produk- tionsenheten, det vill säga alldeles i närheten av hönshuset.
Det nns regler om obligatorisk salmo­ nellakontroll av äderfä. Kontakta Jord­ bruksverket för att ta reda på om du behöver ta prover på din besättning.

Äggen som jag säljer har ett dagdatum på sig, skriven med blyerts (inte farligt).
Det kan finnas lite smuts på dem, då det är inte tillåten att tvätta dem (ser ovan). Ägg som är smutsigt på riktigt behåller jag själv.
De är medelstora, osorterade men då alla är samma ras finns det inga stora avvikelsen.